Usługi

Księgowość

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, ale również skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Co najważniejsze ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej działalności gospodarczej.

 • Księgi rachunkowe,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja Ryczałtowa,
 • Rejestr podatkowy,
 • Rozliczenia PIL CIT, VAT, Akcyzy,
 • Sprawozdania finansowe
 • Sporządzanie analiz finansowych oraz informacji

Kadry i Płace

 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac czy deklaracji ZUS,
 • Prowadzenie teczek osobowych,
 • PIT-11, PIT-40,
 • Zaświadczenia,

Na życzenie klienta drukujemy przelewy z należnościami podatkowymi i ZUS tak,aby wizytę klienta w banku lub na poczcie ograniczyć do minimum. Tym, którzy płatności realizują za pośrednictwem bankowości internetowej informacje o wysokości należności przekazujemy faksem lub drogą elektroniczną.

KPiR lub Ryczałt

KPiR, ryczałt ewidencjonowany, kadry i płace, a także fakturowanie i magazyn.

 • Obowiązki wobec ZUS, GUS i PFRON,
 • Płace,
 • Naliczanie wynagrodzeń netto, za nadgodziny,
 • Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent,
 • Umowy cywilnoprawne,
 • Wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności,
 • Potrącenia od wynagrodzeń,
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zarezerwowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. budowlańcy oraz właściciele punktów gastronomicznych czy przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak np. lekarz czy freelancer. Dokładniej przedstawia się to następująco:

 • 20% – przychody osiągane przez tzw. wolne zawody (lekarz, stomatolog, weterynarz, technik dentystyczny, położny, felczer, pielęgniarki, tłumacze, dodatkowa praca nauczycieli)
 • 17% – przychody z określonych usług
 • 12,5% – przychody z najmu powyżej kwoty 100 000zł
 • 8,5% – przychody dotyczące zwalczania i zapobiegania pożarów, wychowania przedszkolnego, działalności ogrodów zoologicznych i botanicznych wraz z obszarami i obiektami ochrony przyrody, wytwarzania przedmiotów z materiału otrzymanego przez zamawiającego, prowizji uzyskanych ze sprzedaży z umowy komisu, przychody z działalności produkcyjnej, robót budowlanych i przewozy ładunku o ładowności powyżej 2 ton oraz z prowizji uzyskanej z działalności h i kart automatycznych do automatów
 • 3% – przychody z działalności gastronomicznej bez uwzględnienia napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz przychody z działalności handlowej.