Usługi

  Księgowość

  Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, ale również skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Co najważniejsze ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej działalności gospodarczej.

  • Księgi rachunkowe,
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • Ewidencja Ryczałtowa,
  • Rejestr podatkowy,
  • Rozliczenia PIL CIT, VAT, Akcyzy,
  • Sprawozdania finansowe
  • Sporządzanie analiz finansowych oraz informacji

  Kadry i Płace

  • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac czy deklaracji ZUS,
  • Prowadzenie teczek osobowych,
  • PIT-11, PIT-40,
  • Zaświadczenia,

  Na życzenie klienta drukujemy przelewy z należnościami podatkowymi i ZUS tak,aby wizytę klienta w banku lub na poczcie ograniczyć do minimum. Tym, którzy płatności realizują za pośrednictwem bankowości internetowej informacje o wysokości należności przekazujemy faksem lub drogą elektroniczną.

  KPiR lub Ryczałt

  KPiR, ryczałt ewidencjonowany, kadry i płace, a także fakturowanie i magazyn.

  • Obowiązki wobec ZUS, GUS i PFRON,
  • Płace,
  • Naliczanie wynagrodzeń netto, za nadgodziny,
  • Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent,
  • Umowy cywilnoprawne,
  • Wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności,
  • Potrącenia od wynagrodzeń,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych,

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zarezerwowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. budowlańcy oraz właściciele punktów gastronomicznych czy przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak np. lekarz czy freelancer. Dokładniej przedstawia się to następująco:

  • 20% – przychody osiągane przez tzw. wolne zawody (lekarz, stomatolog, weterynarz, technik dentystyczny, położny, felczer, pielęgniarki, tłumacze, dodatkowa praca nauczycieli)
  • 17% – przychody z określonych usług
  • 12,5% – przychody z najmu powyżej kwoty 100 000zł
  • 8,5% – przychody dotyczące zwalczania i zapobiegania pożarów, wychowania przedszkolnego, działalności ogrodów zoologicznych i botanicznych wraz z obszarami i obiektami ochrony przyrody, wytwarzania przedmiotów z materiału otrzymanego przez zamawiającego, prowizji uzyskanych ze sprzedaży z umowy komisu, przychody z działalności produkcyjnej, robót budowlanych i przewozy ładunku o ładowności powyżej 2 ton oraz z prowizji uzyskanej z działalności h i kart automatycznych do automatów
  • 3% – przychody z działalności gastronomicznej bez uwzględnienia napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz przychody z działalności handlowej.